Masz pytanie?
Wyszukiwarka

Polityka prywatności

Polityka prywatności i plików cookies

 

 §1 Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy dokument stanowi klauzulę informacyjną w myśl art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) dla osób (Klientów) korzystających z usług dostępnych w sklepie internetowym działającym pod adresem https://formabyforma.pl.
   
 2. Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 4 RODO jest Marlena Forma-Filipczak wykonująca działalność gospodarczą pod firmą Forma by Forma Marlena Forma-Filipczak pod adresem ul. Zdrojowa 7, 62-700 Turek, NIP: 6681677237, REGON: 311114533, adres e-mail: sklep@formabyforma.pl, telefon: +48 796 765 012.
   
 3. Administrator w myśl art. 32 ust. 1 RODO przestrzega zasady ochrony danych osobowych oraz stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapobieżenia przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną działalnością.
   
 4. Podanie przez klienta danych osobowych jest warunkiem do zawarcia umowy, której przedmiotem są usługi świadczone przez administratora lub oferowane przez niego produkty. Klient jest zobowiązany do podania danych osobowych, a konsekwencją niepodania danych jest niemożność skorzystania z oferty administratora.

 

 §2 Cel i podstawy przetwarzania danych osobowych
 

 1. Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:

  a) zawieranie i realizacja umów sprzedaży, których przedmiotem są produkty oferowane przez administratora danych w jego sklepie internetowym;
  b) świadczenie drogą elektroniczną usług dostępnych na stronach internetowych administratora danych;
  c) przesyłanie informacji marketingowych dotyczących oferty produktowej lub usługowej administratora danych;
  d) udzielanie odpowiedzi na pytania kierowane do administratora danych za pomocą formularza kontaktu dostępnego w jego sklepie internetowym.

   
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:

  a) 6 ust. 1 lit. b) RODO dla celów, o których w ust. 1 lit. a – b;
  b) 6 ust. 1 lit. a) i f) RODO dla celów, o których mowa w ust. 1 lit. c – d.

 

 §3 Odbiorcy danych. Przekazywanie danych do państw trzecich
 

 1. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez administratora mogą być podmioty pośredniczące w dostawach lub realizujące dostawy do osób dokonujących zakupów produktów administratora danych oraz operatorzy płatności elektronicznych.
   
 2. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

 

  §4 Okres przechowywania danych osobowych
 

Administrator danych przechowuje dane osobowe przez okres czasu związany z terminem obowiązywania umowy, z której realizacją związane jest przetwarzanie danych, a w razie zakończenia realizacji umowy nie dłużej niż:

a) przez okres czasu w jakim osoba, której dane dotyczą może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi administratora za wady rzeczy sprzedanej lub gwarancji;

b) przez okres 5 lat dla danych osobowych znajdujących się na dokumentach rozliczeniowych (faktury) zgodnie z ustawą o rachunkowości.

 

§5 Uprawnienia osoby, której dane dotyczą
 

 1. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.
   
 2. Każda osoba, która uzna, że jej dane osobowe są przetwarzane przez administratora z naruszeniem przepisów RODO, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 
§6 Polityka „Cookies”

 

 1. Administrator wykorzystuje pliki typu Cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Sklepu internetowego przez Klienta. Pliki Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane i przechowywane na urządzeniu Klienta, za pomocą którego łączy się z Sklepem internetowym. Administrator wykorzystuje pliki Cookies „sesyjne” przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania, wyłączenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej oraz pliki Cookies „stałe” przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.
   
 2. Pliki Cookies pozwalają Administratorowi na dostosowanie i optymalizację Sklepu internetowego dla potrzeb Klientów, tworzenie statystyk odsłon Sklepu internetowego oraz zapewnienie bezpieczeństwa Sklepu internetowego. Pliki Cookies umożliwiają także zapamiętanie wybranych przez Klienta ustawień oraz parametrów strony.

  Cookies zapisują podstawowe dane statystyczne o odwiedzinach oraz PHPSESSID. W plikach tych nie są zapisywane dane osobowe.

  Dodatkowo zapisywane są do ciasteczka (cookies) dane użytkownika, który wypełniał formularz zamówienia, ale w pewnym momencie zrezygnował z dalszego jego wypełniania by przejść na inną podstronę. Takie dane przechowywane będą tylko do wyłączenia przeglądarki. Jeśli klient w koszyku naciśnie na przycisk “Zapamiętaj koszyk” to utworzy się ciasteczko (cookies), które przechowywać będzie przez 72 godziny zaszyfrowane id tymczasowego zamówienia. Skrypt przechowuje także w zmiennej sesyjnej (sessions) id tymczasowego zamówienia jeśli użytkownik doda jakiś produkt do koszyka. Przechowywanie tych danych wymagane jest do prawidłowego działania skryptu i dokończenia procesu złożenia zamówienia. 

  Zewnętrzne (przekazywane) pliki cookies wykorzystywane przez ewentualnych partnerów strony internetowej (np. Google, Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, Pinterest itp) podlegają dodatkowo ich własnej polityce prywatności i ochrony, są związane z popularyzacją serwisu lub anoninowym badaniem statystyk oglądalności. Klient może odmówić udzielenia zgody na wykorzystywanie plików cookies poprzez zmianę ustawienia swojej przeglądarki i blokadę zapisu cookies.

 3. Klient w każdej chwili za pomocą swojej przeglądarki internetowej może skasować pliki Cookies pochodzące z Sklepu internetowego lub całkowicie zablokować ich gromadzenie na urządzeniu Klienta.
   
 4. Zablokowanie przez Klienta możliwości gromadzenia plików Cookies na jego urządzeniu może utrudnić lub uniemożliwić Klientowi korzystanie z niektórych funkcjonalności Sklepu internetowego.
Facebook