Polityka prywatności

Polityka prywatności i plików cookies

 

Informacje ogólne

 1. Polityka prywatności dotyczy przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników w związku z korzystaniem z serwisu  www.formabyforma.pl, zwanego dalej „Serwisem”, w tym jego podstron i zawiera obowiązujące w Serwisie zasady zbierania i wykorzystywania danych o Użytkownikach przy składaniu przez Użytkowników zamówień na oferowane przez Forma by Forma towary i usługi.
 1. Zapewniamy Użytkownikom Serwisu pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich danych osobowych. Dane osobowe przekazywane nam przez Użytkowników przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Użytkowników zezwolenia oraz wymogami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r., Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.).
 1. W Serwisie mogą zostać zamieszczone linki umożliwiające bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych. Forma by Forma nie ma wpływu na prowadzoną przez ich administratorów politykę prywatności oraz wykorzystywania plików cookies. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Forma by Forma. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

Administrator danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w Serwisie i przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem z Serwisu jest Forma by Forma Marlena Forma-Filipczak z siedzibą w Turku przy ul. Zdrojowej 7, 62-700 Turek wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), posiadającą NIP: 6681677237 Regon: 311114533.

Zasady zbierania danych osobowych i informacji

 1. W czasie przeglądania zawartości Serwisu przez Użytkowników, automatycznie zbierane są informacje dotyczące korzystania z Serwisu, np. data i czas odwiedzin, liczba połączeń, liczba otwieranych podstron Serwisu, przeglądane treści.
 1. Samo przeglądanie zawartości Serwisu nie wymaga podawania przez Użytkownika jego danych osobowych.
 1. Korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu może zostać poprzedzone procesem rejestracji, z którym może wiązać się podanie przez Użytkownika jego danych osobowych. W takim przypadku niepodanie przez Użytkownika danych osobowych może ograniczyć mu korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu.

Zakres gromadzonych danych oraz sposób ich wykorzystywania

 1. Użytkownik Serwisu może zostać poproszony o podanie następujących danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail), hasła. Dane osobowe, których podanie przez Użytkownika jest niezbędne do korzystania z poszczególnych funkcjonalności Serwisu są każdorazowo oznaczone i wyróżnione od danych, których podanie zależy od uznania Użytkownika.
 1. Dane osobowe gromadzone podczas procesu rejestracji są wykorzystywane do umożliwienia Użytkownikowi zalogowania się do Serwisu lub jego podstron w celu skorzystania z funkcjonalności, do których dostęp poprzedzony jest procesem rejestracji oraz do realizacji zobowiązań Forma by Forma wobec Użytkownika.
 1. Dane osobowe zamieszczone przez Użytkownika w formularzu kontaktowym są wykorzystywane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie złożone przez Użytkownika Serwisu.
 1. W przypadku, gdy Użytkownik Serwisu złożył zamówienie na usługę świadczoną drogą elektroniczną, której przedmiotem jest bezpłatne dostarczanie newsletterów lub w inny sposób wyraził zgodę na ich otrzymywanie, uzyskany adres poczty elektronicznej (adres e-mail) jest dodawany do listy e-mailingowej i jest wykorzystywany w celu wysłania Użytkownikowi newslettera. Zasady bezpłatnego dostarczania newsletterów określa Regulamin sklepu.
 1. W przypadku dokonania rejestracji oraz złożenia zamówienia w sklepie internetowym prowadzonym przez Forma by Forma zebrane w ten sposób dane osobowe służą do założenia Konta Klienta, obsługi i realizacji zamówień. 
 1. Informacje zbierane automatycznie wykorzystywane są do zarządzania Serwisem, stwierdzania ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa, badania ruchu Użytkowników w ramach Serwisu oraz w celach statystycznych. Informacje te nie są w żaden sposób łączone z danymi osobowymi Użytkownika Serwisu i nie są wykorzystywane do określenia tożsamości Użytkownika.
 1. Informujemy, że na podstawie obowiązujących przepisów prawa możemy zostać zobowiązani przez upoważnione do tego organy państwa do ujawnienia danych, w tym adresu IP Użytkownika Serwisu.

Zasady przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika, którego dotyczą dane osobowe oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Forma by Forma, jako administratora danych, do przetwarzania danych osobowych Użytkownika.
 1. Wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych następuje w szczególności poprzez zaznaczenie wskazanego pola podczas procedury mającej na celu umożliwienie Użytkownikowi korzystanie z wybranych funkcjonalności Serwisu, np. na formularzu.
 1. Forma by Forma nie udostępnia zgromadzonych danych osobom trzecim, chyba że po uzyskaniu uprzedniej wyraźnej zgody Użytkownika, którego dane dotyczą (np. w przypadku złożenia zamówienia na towary oferowane przez Forma by Forma niezbędne dane mogą zostać przekazane podmiotowi uczestniczącemu w realizacji zamówienia w celu dostarczenia zamówionych towarów) lub jeśli obowiązek przekazania danych osobowych wynika z przepisów prawa.
 1. Forma by Forma jako administrator danych osobowych, może powierzyć przetwarzanie danych osobowych zebranych w ramach Serwisu innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Prawa Użytkowników

 1. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.
 1. Użytkownik Serwisu ma prawo do uzyskania informacji, czy i w jakim zakresie są przetwarzane jego dane osobowe, a także informacji o celu i zakresie przetwarzania jego danych osobowych. W tym celu powinien skontaktować się z Forma by Forma w sposób wskazany w części zakładce „Kontakt”.
 1. Użytkownik może w każdym czasie zmienić adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który wysyłany jest newsletter lub zrezygnować z usługi, której przedmiotem jest bezpłatne dostarczanie newsletterów wpisując w polu okienka Newsletter swój adres poczty elektronicznej (adres e-mail), a następnie wybierając przycisk „Wypisz się”.

Pliki cookies

 1. W Serwisie wykorzystujemy pliki typu cookies. Pliki cookies są to małe pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym Użytkownika (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu Użytkownika, z którego dokonano połączenia z Serwisem) podczas przeglądania Serwisu i pozwalają na późniejszą identyfikację Użytkownika w przypadku ponownego połączenia z Serwisem z urządzenia (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane.
 1. Pliki cookies zbierają dane dotyczące korzystania z Serwisu przez Użytkownika, a ich głównym celem jest ułatwienie Użytkownikowi korzystania z Serwisu, dostosowywanie Serwisu do potrzeb i oczekiwań danego Użytkownika (personalizacja podstron Serwisu), badanie ruchu Użytkowników w ramach Serwisu.
 1. Wykorzystujemy następujące rodzaje plików cookies:

  - sesyjne pliki cookies, które zbierają informacje o czynnościach Użytkownika i istnieją tylko w czasie trwania danej sesji, która rozpoczyna się w momencie otworzenia strony Serwisu i kończy jej zamknięciem,

  - trwałe pliki cookies, które są przechowywane na urządzeniu teleinformatycznym Użytkownika (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu Użytkownika, z którego dokonano połączenia z Serwisem) i pozostają w nim przez dłuższy czas po zamknięciu przeglądarki internetowej,

  - własne pliki cookies zamieszczane przez Serwis Forma by Forma używane do analizy działań Użytkowników Serwisu w celach statystycznych.
 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 1. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:

  Internet Explorer
  Chrome
  Safari
  Firefox
  Opera
  Android
  Safari (iOS)
  Windows Phone
  Blackberry

Certyfikat SSL

 1. Serwis jest zabezpieczony Certyfikatem SSL. SSL jest protokołem sieciowym używanym do bezpiecznych połączeń internetowych i zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet.
 1. Strony zabezpieczone Certyfikatem SSL można rozpoznać po znajdującej się w pasku adresu ikonie kłódki bądź po protokole https:// w przeglądarce internetowej
 1. Certyfikat SSL gwarantuje, że informacja przesyłana w obie strony między serwerem WWW, a przeglądarką internetową przesyłana jest przez sieć w sposób zaszyfrowany. W momencie nawiązania połączenia przez przeglądarkę internetową ze stroną WWW zabezpieczoną protokołem SSL, następuje ustalenie algorytmów oraz kluczy szyfrujących, które następnie są stosowane przy przekazywaniu danych między przeglądarką a serwerem WWW. Protokół SSL wykorzystuje do wstępnej fazy połączenia kryptografię asymetryczną (z kluczem publicznym), przy pomocy której uzgadniane są klucze symetryczne, stosowane później do szyfrowania danych.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Click Shop | Hosting home.pl